Project onder voorwaarden

Het voornemen bestaat om op bedrijventerrein Holtum-Noord een kleinschalig windmolenpark te realiseren. ENGIE doet onderzoek naar de haalbaarheid van dit windpark. Uit deze verkenning blijkt dat er vier windmolens gerealiseerd kunnen worden, waarvan één op grond van de gemeente. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of het project definitief haalbaar is. 

Voorwaarden
De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Zo moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast moet één van de windmolens beschikbaar komen voor burgerparticipatie. En moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden.

Waar staan we nu

ENGIE dient naar verwachting nog dit jaar een aanvraag in voor het realiseren van het windpark. De gemeente Sittard-Geleen beoordeelt de plannen en toetst of ze aan alle wettelijke eisen voldoen. Als de aanvraag compleet is, start de officiële vergunningsprocedure en publiceert de gemeente het plan. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op de omgevingsvergunning. Eventuele bezwaren worden beoordeeld, waarna de omgevingsvergunning al dan niet wordt verleend.