Zorgvuldig proces

Zowel de gemeente Sittard-Geleen als ENGIE vinden het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt u de verslagen en presentaties van de diverse overlegmomenten met de omgeving:

Digitale inloopavonden juni 2020

Verslagen dorpsgesprekken

Bent u verbonden aan een organisatie, bedrijf of belangengroepering in Holtum-Noord? Neem gerust contact met Mirjam op. Voor de bedrijven is ook een infosheet samengesteld. Die kunt u hier nalezen.

Presentaties informatieavond 23 mei 2019
(Let op: doordat de presentatie opgeslagen is als pdf, werken de filmpjes niet)

Participatiebijeenkomst 11 december 2019 
Participatiebijeenkomst 29 januari 2020